Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je efektivita v reklame

Efektívna reklama je v skratke taká reklama, čo fungovala. Môžeme o nej povedať, že preukázateľne splnila stanovené ciele. Otázka je, ako to zistíme.

Aby sme vedeli či bola reklama efektívna, potrebujeme dve veci:

 1. Ciele alebo benchmarky vyjadrené v relevantných KPI’s (ukazovateľoch)
 2. Zmerané výsledky kampane

Typické marketingové ukazovatele efektivity môžeme rozdeliť na dve skupiny businessové KPI’s a komunikačné (obe sa ešte dajú deliť ďalej, napr. brandové, mediálne atď ale nepreháňajme to hneď).

Businessové KPI’s

 • Sales / Predaj (v kusoch, alebo peňažnej hodnote)
 • Revenue / Obrat
 • Profit / Zisk
 • ROI (Návratnosť investícií), ROMI (Návratnosť marketingových investícií)
 • Market Share / Trhový podiel
 • CLV – Customer Lifetime Value

Komunikačné a brandové KPI’s

 • Awareness – Spontánna znalosť, Podporená znalosť, Top of Mind, Ad recall
 • Likeability
 • Priradenie k značke
 • Brand fit
 • Odčítanie posolstva
 • Purchase intent / Konsiderácia
 • NPS
 • Imidžové atribúty značky
 • Sales Funell
 • Reach
 • Earned vs. Payed media
 • Digital Specific KPI’s (organic reach, CPC, CPV, CPM, CVR, CPA)

Pri dosiahnutých výsledkoch je samozrejme veľmi dôležité aj ako sme ich dosiahli. To „ako“ sa jedným slovom volá stratégia. Stratégiu, výsledky a kreatívnu exekúciu berú do úvahy súťaže reklamnej efektivity.

U nás na Slovensku je to predovšetkým prestížna EFFIE Slovakia. Kategóriu efektivity v digitálnom marketingu nájdete aj na Digital PIE.

Známe súťaže vo svete sú EFFIE AWARDS EUROPE, EFFIE AWARDS GLOBAL, Cannes Lions Effectiveness, WARC Awards či IPA Awards.

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Stážist(k)a - Šikovní študenti, ktorí túžia po cenných skúsenostiach do svojho CV, píšte nám! >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám