Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je A/B test a split test?

A/B test je nástroj pre testovanie výkonnosti landing page, rozhrania softvéru či email kampane. Jedná sa o testovanie dvoch alebo viacerých variantov a následné porovnanie stanovených ukazovateľov, podľa správania vzorky návštevníkov či používateľov s cieľom zvýšiť výkonnosť predmetu testovania. Pri email kampaniach sa často používa názov Split test.

A/B testV zásade sa však jedná o tú istú vec. Pri landing page vytvoríte dva alebo viac variantov, ktoré sa budú líšiť v jednom parametri, napr. budú mať rozdielny headline. Všetky varianty potom otestujete na relevantnej vzorke používateľov. Cieľom testu môže byť napr. zistiť, ktorý z headlinov bude zvyšovať konverziu stránky. Pri email kampani vytvoríte viac variantov rozosielaného emailu, či newslettera a rozošlete na relevantnú vzorku databázy. Merať môžete napr. Open rate, Click rate, alebo prípadne doručiteľnosť emailu.

Príklady prvkov, ktoré by ste mali testovať:

  • Headliny
  • Reklamné texty
  • Obrázky
  • Call to actions
  • Subjecty a rôznych odosielateľov pri email kampaniach

V rámci jedného A/B testu je dobré meniť vždy iba jeden parameter. Ak by sa menilo viac parametrov naraz, mohlo by byť veľmi obtiažne určiť, ktorý z nich nakoniec najviac ovplyvnil výsledok.

Aké nástroje používať na A/B testy?

Skvelý nástroj na testovanie a porovnávanie výkonnosti stránok je google website optimizer. Jednoducho zadáte url všetkých variantov a cieľovú stránku kam sa má návštevník dostať, potom už len skopírujete javascript kódy na vybrané stránky a ste hotoví. Website optimizer vyhodnotí všetky varianty a odporučí vám ten lepší. Na realizáciu split testov je skvelý emailmarketer alebo mailchimp.

Potrebujete na začiatok inšpiráciu?

Pozrite sa na abtests.com. Nájdete tam stovky realizovaných A/B testov s výsledkami, popisom a grafickými príkladmi. Okrem inšpirácie je to aj skvelý spôsob ako sa niečo podučiť 😉

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Stážist(k)a - Šikovní študenti, ktorí túžia po cenných skúsenostiach do svojho CV, píšte nám! >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám