Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je to podprahová reklama?

O podprahovej reklame hovoríme, keď sú vnemy, ktoré prijímame prostredníctvom reklamy ukladané priamo do nášho podvedomia. Je to preto, lebo si ich v tej chvíli neuvedomujeme.

Políčko vo filme

Najčastejšie býva princíp takejto reklamy vysvetlený na príklade filmu. Tvoria ho statické políčka, ktoré vytvoria ilúziu pohybu. Pohyb si uvedomujeme, jednotlivé políčka, ktorými je tvorený už nie. A tak, keď je medzi políčka vložené iné, s celkom odlišným obsahom, nie sme schopní ho odlíšiť od zvyšku, ale prijímame ho. Človek dokáže vnímať iba určité množstvo informácií. Pokiaľ je toto množstvo prekročené, alebo ak je nejaká informácia podaná špecificky, náš mozog na ňu nereaguje na kognitívnej úrovni (úroveň, na ktorej si to dokážeme uvedomiť).

Neznamená to však, že na takú informáciu nereagujeme. Je uložená v mozgu a spracovávaná nevedome, niekedy s oneskorením, ale o to dôkladnejšie. Je aj viac akceptovateľná, pretože naše vedomie ju nevystaví rôznym kritickým filtrom a iným informáciám. Neuvažujeme teda nad tým, aká informácia to je, či ju potrebujeme, či je pozitívna alebo negatívna…

Pred či po

Podprahová reklama môže byť nastavená tak, aby účinkovala s oneskorením alebo ešte pred posolstvom, ktoré je zrejmé. Prijímateľ teda nevie, že je vystavený reklamnému vplyvu. Stáva sa tak predmetom manipulácie, čo je vlastne základný princíp podprahovej reklamy. A to nie je fér. Naozaj :). Najväčšie snahy o jej využitie sú v politickej a brandovej reklame.

Príklady podprahovej reklamy

Koľko ste naposledy dali za nové tenisky? 79.99? 49.99? 19.99? Dnes už je takýchto cien menej, ale kedysi to bol vychytený „baťovský“ trik. Iným príkladom sú napr. hamburgery veľkosti menšieho ostrova v Karibiku, krásne nasvietené a s plátkom syra, ktorým by ste mohli prikryť stredne veľkého psa. Ako asi na vás bude takýto bilboard pôsobiť, keď budete hladní?

A nakladajú ich bagrom…

Paradox na záver

Paradoxom je, že i pokusy o eliminovanie podprahovej reklamy sú v konečnom dôsledku priestorom pre vytvorenie podprahového impulzu. Napr., keď TV štáb rozostrí logo obchodu, čím prirodzene priťahuje pozornosť diváka práve na toto logo. Podprahová reklama – niekedy nechcený dôsledok nedomysleného  komunikátu inokedy presne cielená a vypočítaná. Je ale možné, že v skutočnosti sa ňou reálny dopad posolstva otupuje. Je teda otázne, či nie je podprahová reklama kontraproduktívna a zameraná proti sebe samej.

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Stážist(k)a - Šikovní študenti, ktorí túžia po cenných skúsenostiach do svojho CV, píšte nám! >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám