Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je to BCG matica?

Zjednodušene povedané, BCG matica je užitočný nástroj pre rozdelenie produktov podľa ich úspešnosti na trhu. Ide o to:

  1. rozdeliť si biznis na strategické podnikateľské jednotky (ďalej SPJ)
  2. vzájomne ich porovnať
  3. na základe ich prínosov stanoviť strategické ciele

Maticu vymysleli v americkej „The Boston Consulting Group“ (áno, odtiaľ BCG). Takéto rozdelenie má ukázať spojitosť medzi tempom rastu obchodov a konkurencieschopnosti firmy. Tiež pomáha pri rozhodovaní o tom, kam a koľko zdrojov naliať.

SPJ sú rozdelené do štyroch kvadrantov podľa toho, aký podiel na trhu majú. Jednotlivé časti matice sa volajú: „Otázniky“, „Hviezdy“, „Dojné kravy“ a „Psy“.

Otázniky

Nové výrobky, ktoré ešte len prichádzajú na trh. Vyžadujú veľa peňazí, ale sú šancou do budúcna. Prieskumom trhu môžete zistiť, či investovať alebo ich stiahnuť.

Hviezdy

Produkty, ktoré na trhu bodujú (rast tempa obratu, podiel na trhu). Udržať takýto stav je tiež často finančne náročné, ale výsledkom je vysoký zisk.

Dojné kravy

Chrbtica každého podniku. Tieto výrobky dosahujú vysoké zisky bez nutnosti väčšieho vkladu. Vďaka nim môžete rozvíjať ďalšie aktivity, prípadne kryť straty na iných produktoch.

Psy

Výrobky, ktoré dohrali. Treba zvážiť, ako dlho chcete takýto produkt udržiavať na trhu a podporovať jeho predaje zosilnením marketingu.

Žiaden produkt samozrejme nie je celý čas pes či krava. Ich pozícia v matici ale aj na trhu sa časom mení.

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

ACCOUNT MANAGER  - je u nás ten, kto sa nebojí veľkých výziev ani náročných klientov, ktorým preposielač nestačí, a vie si poradiť nielen v digitále. Jednoducho, hľadáme TRIADovského account managera, ktorý sa vynájde v každej situácii. Cítiš sa na to?  Viac o tejto pozícii >>>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám