Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je SWOT analýza

SWOT analýza je veľmi populárny marketingový nástroj, pomocou ktorého sa analyzujú vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na podnik. Na základe SWOT analýzy sa potom pripravuje napr. marketingová stratégia a proces rozvoja podniku.

Názov SWOT analýzy pochádza zo štyroch anglických slovíčok – Strenght, Weakness, Oportunity a Threat. V preklade to znamená, že sa tak analyzujú silné stránky a slabé stránky podniku, zároveň aj príležitosti, ktoré podnik má a ohrozenia, ktoré na firmu vplývajú. Silné a slabé stránky predstavujú vnútorné prostredie podniku, príležitosti a ohrozenia zase vplyvy z vonkajšieho prostredia.

SWOT analýza vyzerá asi tak, že sa do tabuľky zapíšu silné a slabé stránky podniku, príležitosti a tiež ohrozenia. Následne sa všetky obodujú (škálu si určí tvorca sám, ale väčšinou sa bodujú v rozmedzí 1 – 5 bodov, kde body 1 a 2 predstavujú nízku dôležitosť, body 3 a 4 strednú dôležitosť a bod 5 vysokú dôležitosť). No a napokon sa tieto body jednotlivých kategórii sčítajú.

To však nie je všetko. Aby marketingovým a projektovým manažérom SWOT analýza na niečo bola, nestačí, ak si tieto faktory obodujú. A preto nastupuje graf!

Výsledok zo slabých stránok sa odčíta od výsledku silných stránok, výsledok ohrození sa odčíta od príležitostí a výsledné hodnoty sa zakreslia do grafu. Výsledný vektor označuje kvadrant, ku ktorému je priradená konkrétna stratégia.

Týmito stratégiami sú stratégia ofenzívna, stratégia defenzívna, stratégia spojenectva a stratégia úniku. A keďže to je na dlhšie, o týchto konkrétnych stratégiách si povieme asi inokedy 🙂

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Máš už dosť veľa skúseností a je čas sa posunúť ďalej? Možno je čas napísať nám. Hľadáme senior art directora a idea makera v jednej osobe, ktorý nerozmýšľa v šablónach, vie vymyslieť super veci do telky aj na Instagram a nebojí sa rýchleho tempa a voľných víkendov. Viac o tejto pozícii >>.  

FULL-STACK DEVELOPER - Ak si svetový a chceš robiť svetové veci, tak hľadáme Full-stack developera do svetového Kontentina. Klik sem >>

PHP BACKEND DEVELOPER - Máš na boj proti škaredým bugom? Do nášho developerského tímu hľadáme niekoho, kto si už prešiel prácou na viacerých webových projektoch a teda nie je úplný noob. :) Máme projekty na to, aby si sa vrhol hlbšie do riešenia komplexnejších projektov a kolektív, ktorý si zamiluješ! Viac o pozícii >>