Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je SWOT analýza

SWOT analýza je veľmi populárny marketingový nástroj, pomocou ktorého sa analyzujú vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na podnik. Na základe SWOT analýzy sa potom pripravuje napr. marketingová stratégia a proces rozvoja podniku.

Názov SWOT analýzy pochádza zo štyroch anglických slovíčok – Strenght, Weakness, Oportunity a Threat. V preklade to znamená, že sa tak analyzujú silné stránky a slabé stránky podniku, zároveň aj príležitosti, ktoré podnik má a ohrozenia, ktoré na firmu vplývajú. Silné a slabé stránky predstavujú vnútorné prostredie podniku, príležitosti a ohrozenia zase vplyvy z vonkajšieho prostredia.

SWOT analýza vyzerá asi tak, že sa do tabuľky zapíšu silné a slabé stránky podniku, príležitosti a tiež ohrozenia. Následne sa všetky obodujú (škálu si určí tvorca sám, ale väčšinou sa bodujú v rozmedzí 1 – 5 bodov, kde body 1 a 2 predstavujú nízku dôležitosť, body 3 a 4 strednú dôležitosť a bod 5 vysokú dôležitosť). No a napokon sa tieto body jednotlivých kategórii sčítajú.

To však nie je všetko. Aby marketingovým a projektovým manažérom SWOT analýza na niečo bola, nestačí, ak si tieto faktory obodujú. A preto nastupuje graf!

Výsledok zo slabých stránok sa odčíta od výsledku silných stránok, výsledok ohrození sa odčíta od príležitostí a výsledné hodnoty sa zakreslia do grafu. Výsledný vektor označuje kvadrant, ku ktorému je priradená konkrétna stratégia.

Týmito stratégiami sú stratégia ofenzívna, stratégia defenzívna, stratégia spojenectva a stratégia úniku. A keďže to je na dlhšie, o týchto konkrétnych stratégiách si povieme asi inokedy 🙂

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

SOCIAL MEDIA BRAND MANAGER - Si postami a boostami ostrieľaný "soušl", ktorý má v malíčku najpoužívanejšie sociálne siete, Facebook a Instagram, nielen po technickej, ale aj kreatívnej stránke? Poď k nám, naučíme ťa omnoho viac :) Klikni sem

ACCOUNT MACGYVER - Hľadáme ostrieľaného človeka, ktorý sa nebojí veľkých výziev ani náročných klientov, na riešenie problémov mu stačí kancelárska spinka a nielen v digitále je ako ryba vo vode. Jednoducho, TRIADovského account managera, ktorý sa vynájde v každej situácii ako rodený MacGyver. Cítiš sa na to? Odpovedz na zákerné otázky a si v hre!

 

COPYWRITER JUNIOR - Máme miesto (a mnoho iného) pre juniorného copywritera, ktorý miluje reklamu a písanie, rád sa učí, zabáva, inšpiruje sa kade - tade, nechá sa rozmaznávať kolegami a on na oplátku rozmaznáva svojich klientov tými najlepšími ideami a textami!

Si náš typ? Napíš nám odpovede, ktoré keď si prečítame, nebudeme už chcieť nikoho iného.

DTP GRAFIK - Vyznáš sa v press dátach, zalamovačkách, gramážach papierov a v neštandardných offline formátoch? Poď k nám, potrebujeme ťa ako soľ. Prihlás sa tu >>>