Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je reach?

Ak ste si mysleli, že reach (po našom – dosah, zásah) vymyslel až reklamný tím Marka Zuckerberga, mýlite sa. Tak ako existovala reklama pred Facebookom, existovala aj pred internetom. Dominantnými nosičmi boli televízia a rozhlas. A práve tam sa zrodil reach.

Nielen v digitále (viď nižšie), ale aj v mediálnej brandži je niekoľko možností ako sa môže reach merať a kategorizovať. Najčastejšie hovoríme buď o percentách alebo absolútnych číslach v tisícoch. V obidvoch prípadoch však reach pomenúva to isté – počet divákov/poslucháčov cieľovej skupiny v populácii, ktorí sledovali/počúvali daný kanál v čase, kedy bola reklama odvysielaná aspoň raz.

V kombinácii s frekvenciou zobrazenia tejto reklamy následne mediálni mágovia merajú efektívny zásah, čiže počet ľudí, ktorým zvolená frekvencia zobrazenia reklamy (napr. 5x za týždeň) postačuje na to, aby sa neskôr mohli stať zákazníkmi. Je totiž rozdiel či na trh uvádzate tuctový produkt vo vysokokonkurenčnom prostredí, ktorý si preto vyžaduje častejšie promo alebo skôr niečo inovatívne, navyše od známeho brandu.

Mediálna každodennosť ponúka aj ďalšie druhy reachov – napr. denný reach, ktorý sa často porovnáva s týždenným. Nemenej dôležitým je tzv. net reach, teda čistý zásah, ktorý meria len počet unikátnych konzumentov reklamy, pričom celkový počet zobrazení sa do úvahy neberie.

Digitál? Pánom reachu je Facebook

V súčasnom online marketingu používame reach a s jeho odnožami sa stretávame najmä na Facebooku. Aj preto je dôležité si povedať, aký je rozdiel medzi reachom organickým, platenýmvirálnym:

  • Organický reach – počet unikátnych užívateľov, ktorým bol zvolený obsah zobrazený aspoň raz bez využitia platenej reklamy (v súčasnosti Facebookom potláčaný)
  • Platený reach – počet unikátnych užívateľov, ktorým bol zvolený obsah zobrazený aspoň raz využitím platenej reklamy (v súčasnosti Facebookom podporovaný)
  • Virálny reach – počet unikátnych užívateľov, ktorí videli obsah, pretože niekto iný o ňom vytvoril tzv. story (príbeh). Typickým príkladom je, ak priatelia toho, kto vám opáčikoval post na vašej Facebook stránke, ho ďalej zdieľajú alebo s ním interagujú podobným spôsobom.

Facebook pozná ešte jedno dôležité delenie reachov:

  • Page Reach – počet unikátnych užívateľov, ktorí videli akýkoľvek obsah prepojený s vašou Facebook stránkou, vrátane reklám
  • Post Reach – počet unikátnych užívateľov, ktorí videli post na vašej stránke

Pozrite si detailne ako Facebook nadviazal na zvyky mediálnej brandže a umožnil marketérom používať reach v kombinácii s frekvenciou:

https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reachandfrequency/v2.3

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Stážist(k)a - Šikovní študenti, ktorí túžia po cenných skúsenostiach do svojho CV, píšte nám! >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám