Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je bounce rate?

Bounce rate existuje v dvoch rozdielnych oblastiach – bounce rate pri email marketingu (miera vrátených emailov) a bounce rate na webovej stránke (miera opustení stránky). Je to jeden z najdôležitejších ukazovateľov efektivity online kampaní a optimalizácie landing stránok.

Bounce rate na stránke – Miera opustení stránky

bounce rateJe to pomer medzi počtom návštevníkov ktorí prišli na stránku a ihneď odišli (t.j. nikam neklikli) a celkovým počtom návštev stránky vyjadrený v percentách.
Ak na vašu homepage prišlo 10 000 návštev a z toho 8 000 kliklo na menu a pokračovalo hlbšie na ďalšie podstránky, mali ste 20%-tný Bounce Rate.

Bounce Rate

Je to teda doslova miera „odrazení“ sa od stránky. Návštevník príde na stránku a odchádza. V praxi teda meria percento návštev pre ktoré bola stránka irelevantná a nijako nezaujala. Samozrejme existujú výnimky. Ak máte blog, vyšší bounce rate pri článkoch je bežný. Návštevník príde priamo na článok, prečíta ho a spokojne odchádza. Vysoký bounce rate tak nemusí byť teda vždy negatívnym javom, môže aj znamenať, že návštevník skrátka dostal to čo hľadal.
Vačšinou je však vysoký bounce rate signálom, že návštevník nenašiel na stránke to čo čakal a nezaujala ho.

Na záver zopár vecí ktoré sa oplatí pri bounce rate (BR) sledovať:

  • Celkovú priemernú BR stránky a jej vývoj.
  • BR pre jednotlivé zdroje návštev.
  • BR pre jednotlivé kľúčové slová s ktorými vás návštevníci našli.
  • BR pre jednotlivé online kampane.

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

Stážist(k)a - Šikovní študenti, ktorí túžia po cenných skúsenostiach do svojho CV, píšte nám! >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám