Pripravený na novú výzvu? Poď k nám

Čo je AIDA?

Pod skratkou AIDA (Attention, Interest, Desire a Action) sa skrýva proces akejkoľvek formy komunikácie, ktorá vedie spotrebiteľa nepoznajúceho váš produkt k finálnej fáze – ku kúpe a premene na stáleho zákazníka. Je to históriou overený model (vznikol koncom 19. storočia), ktorý má aj napriek svojej jednoduchosti uplatnenie v modernej marketingovej komunikácií.

  • Attention – Pozornosť
  • Interest – Záujem
  • Desire – Túžba
  • Action – Akcia

Model AIDA sa dá predstaviť ako lievik, cez ktorý prechádzajú spotrebitelia, pričom každým krokom sa znižuje ich počet. V priemere sa konečným zákazníkom stane len každý 10-ty potenciálny spotrebiteľ.

Attention (pozornosť)

Získanie pozornosti je prvým krokom komunikácie. Ťažko budete niekoho presviedčať, že váš produkt je to, čo práve potrebuje, ak sa vám nepodarí upriamiť pozornosť na váš komunikačný kanál. Pozornosť získate napr. peknými veľkými obrázkami alebo výrazným textom.

Interest (záujem)

Spotrebiteľ sa o produkt začína zaujímať. Demonštrovaním vlastností a výhod vášho produktu si udržiavate jeho prvotnú pozornosť.

Desire (túžba)

Akonáhle ste v potenciálnom zákazníkovi vzbudili záujem o náš produkt, ďalším krokom je vyvolať túžbu vlastniť daný produkt. Produkt sa stáva túžbou napr. vtedy, keď im ukážete, ako im pomôže vyriešiť nejaký problém, alebo v ňom vyvoláte predstavu, ako dobré sa po vlastnení produktu môže cítiť.

Action (akcia)

Celý proces by bol úplne zbytočný, pokiaľ by si spotrebiteľ váš výrobok nekúpil. Potenciálny zákazník po produkte túži. Čo mu bráni v kúpe produktu? Argumenty proti môžu byť racionálneho, emocionálneho a/alebo morálneho charakteru. Spotrebiteľ chce byť presvedčený, že sa rozhodne správne.

AIDA aplikovaná na komunikáciu prostredníctvom webstránky simpleweb.sk

Ako využívať model AIDA v praxi?

Ako náhle si uvedomíte, v ktorej zo 4 bodov najčastejšie zlyhávate, odhaľujete kritickú chybu vašej komunikačnej stratégie. Logickým krokom je úprava stratégie tak, aby ste sa dostali až k poslednému bodu. Nedostatočná znalosť značky? Chýba vám pozornosť, a preto by vaša reklama mala mať informatívny charakter. Máte zaujímavý produkt, ktorý je známy a nikto ho nekupuje? Ukážte spotrebiteľom, že s vaším produktom sa im budú problémy riešiť lepšie.

Ako funguje AIDA u vás?

P.S.: Pokiaľ ste si článok prečítali, podarilo sa mi získať vašu pozornosť a záujem. Ak vás v niečom inšpiroval, vyvolal vo vás túžbu. To, či ju naplníte a zakomponujete do vašej práce, to je akcia.

Šikovní ľudia (patria) do TRIADu

SKÚSENÝ ART DIRECTOR - Máme miesto (a veľa lásky a piva) pre skúseného Art Directora, ktorý je vo svojom živle, keď môže pretaviť nápady na koncept či kampaň do vizuálnej podoby. Človeka, ktorý sa neuspokojí s hocičím a rád posúva svoje hranice a aj hranice ostatných v teame. Si náš typ? Napíš nám odpovede, ktoré keď si prečítame, nebudeme už chcieť nikoho iného.

PHP BACKEND DEVELOPER - Máš na boj proti škaredým bugom? Do nášho developerského tímu hľadáme niekoho, kto si už prešiel prácou na viacerých webových projektoch a teda nie je úplný noob. :) Máme projekty na to, aby si sa vrhol hlbšie do riešenia komplexnejších projektov a kolektív, ktorý si zamiluješ! Viac o pozícii >>

Pripravený na novú výzvu?
Hľadáme ťa!
Poď k nám